My vám to spočítáme

Již dnes může mít každá domácnost velkoobchodní ceny energií

+420
Spojí se s Vámi náš operátor a doplní informace nutné pro sestavení optimalizačního plánu. Vše zdarma.


Co děláme

Jsme jedničkou v elektronických aukcích

Již 6 let zastupujeme naše klienty v boji proti přemrštěným cenám za Energie. Mezi naše specializace patří Elektřina, Plyn a Voda. Průměrné domácnosti ušetříme 6 587 Kč z ročních nákladů. S námi již nebudete muset své účty řešit, protože Vám ke konci smlouvy znovu vysoutěžíme tu nejlepší cenu. Všechny naše služby jsou zdarma.

Garantujeme úsporu min. 10 %.

Více informací
 • Spolupráce

  Spolupráce

  Spojíme se s Vámi a sestavíme optimalizační plán šitý přímo na míru Vaší domácnosti.

 • Elektronická aukce

  Elektronická aukce

  Zařadíme Vás do Elektronické aukce společně s našimi dalšími klienty a zatlačíme na cenu u Dodavatele.

 • Úspora

  Úspora

  Začnou Vám chodit zprávy o kolik budou vaše účty za Elektřinu a Plyn levnější.

  Objednat

Reference

Jiří Smetana - rodinný dům

Celková roční úspora 8 144 Kč
Optimalizační plán
„Nejdůležitější bylo se rozhodnout. Dnes jsem šťastný, že šetřím rodině zbytečné náklady.“
 

Kamil Hycl – byt 3+1

Celková roční úspora 7 991 Kč
Optimalizační plán
„První aukcí mi náklady klesly o 35 %, po dvou letech jsem šel do toho znovu a získal dalších 10%.“

Zdeněk Grygera – dům

Celková roční úspora 24 756 Kč
Optimalizační plán
„Mám velký dům, přesto mě překvapilo, že je možné změnou dodavatele ušetřit takové peníze.“

Výrobní družstvo Fryšták

Celková roční úspora 213 018 Kč
Optimalizační plán
„Měli jsme na Terra Group dobré reference, ale výsledná úspora nás stejně převkapila.“
 

Jan Kozlík – byt 3+1

Celková roční úspora 4 612 Kč
Optimalizační plán
„V první fázi jsem změnil jen dodavatele plynu, před měsícem jsem se rozhodl i pro elektřinu.“
 

Michaela Křížková – byt 2+1

Celková roční úspora 3 182 Kč
Optimalizační plán
„Účty za energie nás štvaly dlouho. Pro Terra Group rozhodlo, že celý proces vyřešili za nás.“
 

Dáváme víc než ostatní

Jsme největším zprostředkovatelem elektronických aukcí komodit v České Republice. Naším servisem budete velmi mile překvapeni.

 • Vyplnění kontaktu je nejdůležitějším krokem k úsporám
 • Během pár minut se s Vámi spojíme a domluvíme detaily
 • Zašleme na Vaší adresu Plnou moc a Přihlášku k aukci
 • Vše si prostudujete a po podpisu vhodíte do nejbližší schránky
 • Po obdržení dokumentů Vás zapojíme do elektronické aukce
 • Odešleme Vám novou smlouvu a výslednou vysoutěženou úsporu
Více informací

Naše aplikace

Připravujeme pro Vás aplikaci, díky které budete moci sledovat Vaše náklady na Elektřinu, Plyn a Vodu. S námi se naučíte, jak ušetřit.

 • Údaje nebudete muset nikam přepisovat. Postačí vyfocení Vašich měřidel a všechna data se již načtou automaticky.
 • Aplikace přesně spočítá, jak vysoké budou Vaše účty.
 • Povede Vás k úsporám díky Tipům na změnu návyků.

Ztratili jste se?

Vůbec nezoufejte. Naši operátoři Vám rádi zodpoví veškeré dotazy.

+420

Seznamte se s naším týmem

 • Lukáš Král
  Velmi rád Vám pomůžu k levnějším Energiím!
  Kontaktovat
 • Eva Dvořáková
  Velmi ráda Vám pomůžu k levnějším Energiím!
  Kontaktovat
 • Milan Zeman
  Velmi rád Vám pomůžu k levnějším Energiím!
  Kontaktovat
 • Marie Černá
  Velmi ráda Vám pomůžu k levnějším Energiím!
  Kontaktovat
 • Jana Svobodová
  Velmi ráda Vám pomůžu k levnějším Energiím!
  Kontaktovat
 • Hana Procházková
  Velmi ráda Vám pomůžu k levnějším Energiím!
  Kontaktovat
 • Richard Šimek
  Zodpovídám za kvalitu našich obchodníků.
  Kontaktovat
 • Miloslav Matoušek
  Zodpovídám za kvalitu našeho zákaznického servisu.
  Kontaktovat
 • Jaromír Hájek
  Koordinuji všechny techniky.
  Kontaktovat
 • Filip Soukup
  Já řeším kraj Praha.
  Kontaktovat
 • Adam Doležal
  Já řeším kraj Brno.
  Kontaktovat
 • Matěj Kříž
  Já řeším všechny ostatní kraje.
  Kontaktovat
 • Kateřina Veselá
  Ráda za Vás vyřeším všechny problémy.
  Kontaktovat
 • Anna Hájková
  Ráda za Vás vyřeším všechny problémy.
  Kontaktovat
 • Věra Pokorná
  Ráda za Vás vyřeším všechny problémy.
  Kontaktovat
 • Tereza Zemanová
  Ráda za Vás vyřeším všechny problémy.
  Kontaktovat
 • Jitka Horáková
  Ráda za Vás vyřeším všechny problémy.
  Kontaktovat
 • Jaroslava Čermáková
  Ráda za Vás vyřeším všechny problémy.
  Kontaktovat
Zavřít

První krok k úsporám

 • 1. Vyplňte údaje a my vám zcela nezávazně prozradíme, kolik můžete ušetřit.
 • 2. Garantujeme minimálně 10 % úsporu, ale velmi pravděpodobně o dost více.
 • 3. Všechny naše služby jsou zcela zdarma.
+420 
Spojí se s Vámi náš operátor a doplní informace nutné pro sestavení optimalizačního plánu.
Zavřít

O nás

Zavřít

Optimalizační plán

Zavřít

Kontakt

Terra Group Investment, a.s.
Karolíny Světlé 716/1
628 00 Brno - Líšeň
Jihomoravský kraj
info@pocitej.cz

Společnost byla zapsána do OR dne 8.11.2011 a je vedená u Městského soudu v Praze, s.zn. B 18501.
Zavřít

Ochrana osobních údajů

Klient zadáním kontaktních údajů uděluje výslovný souhlas se zpracováním, zejména shromažďováním, uchováváním a zveřejňováním veškerých svých osobních údajů, které poskytl Zpracovateli.

Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o tom, že předmětem zpracování budou veškeré osobní údaje předané Zpracovateli v souvislosti se zajištěním služeb v oblasti optimalizace nákladů na dodávky elektrické energie a/nebo zemního plynu, a to na základě Plné moci udělené Klientem Zpracovateli a/nebo Rámcové smlouvy o poskytování služeb (Přihlášky) uzavřené mezi Zpracovate-lem jako Poskytovatelem a Klientem jako Přistupitelem, zejména pak jméno a příjmení, případně titul Klienta, datum narození nebo rodné číslo Klienta, adresa bydliště Klienta, kontaktní údaje Klienta (telefonní kontakt/-y a emailová adresa), jakož i údaje o dodávkách elektrické energie a/nebo plynu, které Klient odebírá (výše spotřeby, cena za komoditu).

Účelem zpracování všech Klientem poskytnutých osobních údajů je poskytování služeb související s optimalizací dodávek elektrické energie a/nebo zemního plynu, zejména zajištění výběrového řízení/aukce pro Klienta, kterého se budou účastnit dodavatelé elektrické energie a/nebo zemního plynu, zastupování Klienta při jednání s dodavateli elektrické energie a/nebo zemního plynu, a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytuje Klient na celou dobu platnosti a účinnosti Přihlášky a/nebo Plné moci, a to na základě svobodného, vědomého a dobrovolného projevu vůle. Před udělením tohoto souhlasu byl Klient poučen o svých právech dle §12 a §21 zákona, a dále o skutečnosti, že poskytnutí údajů z jeho strany je dobrovolné. Klient má právo na přístup k osobním údajům a na změnu osobních údajů. Klient má dále právo na přístup k informacím o zpracovávání jím poskytnutých údajů - na žádost Klienta Zpracovatel pravdivě informuje Klienta o účelu zpracovávání, kategoriích, zdrojích, povaze automatizovaného zpracovávání a příjemcích jeho údajů. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporus ochranou jeho soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem nebo jsou tyto údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracovávání, může požádat Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závad- ného stavu, zejména o provedení opravy, doplnění, blokování nebo likvidaci jeho údajů. Nebude-li Klientovi vyhověno, může se za účelem sjednání nápravy obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správcem údajů poskytnutých ze strany Klienta je Zpracovatel, který může jejich zpracováním pověřit v souladu s § 6 zákona další zpracovatele, s čímž Klient souhlasí. Dále mohou být poskytnuté údaje zpracovávány jinými osobami ve smyslu § 14 zákona na základě smlouvy se správcem nebo Zpracovatelem. Správce, jeho zpracovatelé, popř. jiné osoby ve smyslu § 14 zákona, budou osobní údaje Klienta zpracovávat manuálně, v automatizovaně vedené databázi, v rozsahu a k účelu vymezeném výše. Osobní údaje Klienta mohou být zpřístupněny či sdělovány obchodním zástupcům Zpracovatele, smluvním partnerům Zpracovatele, zpracovatelům Správce a jiným osobám ve smyslu § 14 zákona ve smluvním vztahu se správcem údajů nebo jeho zpracovatelem.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly Klientem poskytnuty. Zaměstnanci Správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se Správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo smluvního vztahu.

Klient prohlašuje, že byl ze strany Zpracovatele informován o možnosti předání jím poskytnutých osobních údajů jinému správci, a to v souladu a za podmínek § 5 odst. 6 zákona, za účelem nabízení obchodu a služeb, a s tímto výslovně souhlasí. V případě, že Klient požaduje provést úplný výmaz jeho údajů, resp. odejmout svůj souhlas se zpracováváním jeho údajů, je povinen požádat o tento úkon písemně Zpracovatele, který zajistí, aby poskytnutá data nebyla jakýmkoli způsobem dále zpracovávána.

Zavřít

První krok k úsporám

Jan Novák

Prosím zkontrolujte si zadanou emailovou adresu.

Zavřít

Prosím zkontrolujte si zadaný údaj.

Zavřít

Děkujeme za Vaší důvěru!
Hned jak to bude možné se s Vámi spojíme.

Zavřít

Nastal problém s odesláním formuláře. Prosím překontrolujte červená pole

Zavřít

Děkujeme za Vaší důvěru!
Hned jak to bude možné se s Vámi spojíme.

Zavřít